Частите от мен, не ме събират.
Думите за мен, не ме описват.
Устните до мен, не ме намират.
А е само понеделник.