1. Още си малък
2. Много си млад
3. Има време
4. Път на младите
5. Няма за кога