На 17.05.2024 г. в обучителния център на Международен банков институт към Асоциацията на банките в България (АББ), се проведе обучение с тематична насоченост „Изграждане и управление на банков архив“ с лектор Диньо Господинов.

Представени бяха професионалните ангажименти на специалиста архивист, ролята на архивиста в рамките на банковия архив и  основните принципи в архивистиката.

Специално внимание получиха архивните процеси –   прием, съхранение, справочна дейност и унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение. Като акцентите бяха върху понятията електронен документ, електронен подпис, системи за електронно архивиране, дигитализация, индексация пълнотекстово търсене и IA възможности.

 

В края на обучението беше проведен тест с практически и теоретичен дял, съдържащ въпроси свързани с управлението на архивните процеси.

Присъствалите представители на националния банков сектор, получиха сертификати за професионална квалификация от МОН.