Следите от хора по котки изтляват
в интервалът от черно до мрак,
забравят обноски и такт.
Всички години от всяка секунда заграбват,
сънят ти отравят
до своето сливане с чехъла пак.