Слизам сутринта до кварталното магазинче да си взема вафла и понеже нещо подсмърчах, реших да се сдобия с буркан мед и да си направя чай. Пред вратата срещнах съсед от квартала, на когото така и не научих името, но всички му викат Майстора. За него знам, че отговаря за офис поддръжката в голяма компания и поради своя богат житейски опит е на почит в квартала. Съседите често прибягват до неговите мъдри съвети и затова доста се зарадвах на възможността да поговорим. Разговорът ни се завъртя покрай глупава постъпка на общ познат и в тая връзка Майстора обясни, че съществуват универсални фрази, с които и най-големият глупак може да излезе от затруднено положение и да направи добро впечатление. Леката артилерия била думичката „Зависи“. Според събеседника ми, какъвто и въпрос да ти зададат, пасвала идеално навсякъде, като „дялан камък“. Питат те: „Кое е по-добре според теб?“ и ти кажеш: „Зависи“, оставяйки ги да разсъждават върху двата взаимноизключващи се варианта. Да анализират, да откриват силните и слабите страни докато ти запазваш пълен неутралитет. Второто оръжие били думите на Балзак: „Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите“. Майстора каза, че с цитат бързо можеш да спечелиш уважението на хората, защото показва любознателност. Въпросният пък имал широкоспектърно приложение, когато е необходимо да дадеш съвет на някого, считащ себе си за онеправдан. В такива случаи показваш недвусмислено на своя събеседник, че освен всичко останало, за теб е важна неговата емоционална стабилност. Като най-въздействаща реакция Майстора определи споменаването на Христовата молитва в Гетсиманската градина. В момента, в който ти поискат съвет, трябва да контраатакуваш с въпрос дали отсрещната страна се сеща за „Гетсиманската молитва“. Задължително си даваш вид, че въпросът е много лесен и че не допускаш отрицателен отговор. Изчакваш няколко секунди да се натрупа напрежение и я издекламирваш: „Отче, за тебе всичко е възможно, махни от мене тази чаша. Все пак нека бъде не както аз искам, но както ти искаш“. После имаш възможност да разясниш нейния смисъл, наблягайки на това, че всичко е в божиите ръце и трябва да го оставим Той да решава, защото Той знае по-добре от нас самите. Аз изказах своята благодарност за ценните уроци и попитах дали според него наистина действат във всички случаи, а той се нахили и ми отговори: „Зависи“.