Слязох сутринта да си взема дежурната вафла със сок и пред вратата на магазинчето срещнах стар познат. Човекът знаеше за неделните ми разкази и обеща да ми разкаже собствена история, но с условие да запазя в тайна името му. Знаех, че е имал пререкания със закона, но събеседникът ми се оказа изпечен крадец с дълго досие. Преди време успял да се вмъкне в тузарски апартамент и имал късмета да се сдобие с тлъста пачка банкноти и пръстен с пищен диамант. Развеселен, повървял под слънчевите лъчи и после се метнал в трамвай към центъра. Току се тръшнал на една седалка и на следващата спирка до него се настанило младо момиче. Изкушен от нейното портмоне, калпазанинът ловко я освободил от бремето на съдържанието му. Тъкмо се зарадвал на своя талант и установил, че диамантения пръстен, който носел на кутрето си е изпаднал в джоба на момичето. Трамваят спрял на следващата спирка и тя слязла. Нашият човек напразно се опитвал да се домогне до джоба ѝ отново. По едно време девойката спряла пред пътна врата и ровейки за ключ, напипала пръстена и го извадила. Хитрецът действал мълниеносно. Скочил пред нея, паднал на колене и предложил брак. Момичето било като поразено от гръм. Той пък преминал в атака и я обстрелял с комплименти и клетви за нескончаема вярност, като с усмивка ѝ обяснил, че отдавна я следи и днес е намерил сгоден случай да пъхне в джоба ѝ пръстена. Тя заявила, че е прекалено стъписана, врътнала се и се шмугнала през вратата. Минали няколко изпълнени с напрежение минути и нашият човек тъкмо решил да си тръгва, преглъщайки поражението, когато през вратата изскочила една радостна група. Няколко здрави ръце се здрависали с него, а после го замъкнали в къщата. Там няколко усти го нарекли „зетко”, няколко чифта очи се просълзили и една нежна ръка с пръстен с огромен диамант му наляла в чашата уиски. Оказало се, че тъстът заемал висок пост в съдебната система, а тъщата била служител във Министерството на вътрешните работи. При този внезапен обрат, не се сдържах и попитах, как се е измъкнал от венчавката, а събеседникът ми ме хвана за рамото и с усмивка ми каза, че от три седмици е щастливо женен. Добави, че е лудо влюбен в съпругата си и окончателно е приключил със стария начин на живот. Аз приключих с вафлата и доволен си тръгнах.